TIEDOTE HALLIN KÄYTTÄJILLE

Tällä hetkellä Pirkanmaan alueen koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaan koronanyrkki on laatinut alueelle suositukset ja rajoitukset, joita tulee noudattaa. 

Vastuu toiminnan järjestämisestä  en. ohjeiden mukaan kuuluu järjestäjälle ts. seuralle eikä halliyhtiölle. Halliyhtiö kuitenkin olettaa ja edellyttää, että ryhmät toimivat annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallia ei ole suljettu viranomaispäätöksellä vaan yksityisten liikuntatilojen osalta ratkaisuvalta on AVI:lla. Mikäli määräys annetaan, se koskee sitten kaikkia.
Halliyhtiön virallinen linjaus ja suositus noudattaa viranomaisohjeita ja valitettavasti se tarkoittaa sitä, että aikuisten harrastetoiminta on suljettu sisätiloissa alkaen 8.3.2021. Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan vuonna 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoimintaa. Tämän johdosta, Halliyhtiö peruu 8.3. alkaen nämä vuorot ilman erillilistä ilmoitusta.

Vuosina 2007-2002 syntyneiden harrastustoiminnan jatko sisätiloissa alkaen 8.3.2021 on myös suljettu, mikäli OKM/THL:n turvaohjeistusta ei voida noudattaa. Nämä linjaukset tehdään seuroissa ja ryhmissä joten kääntykää tämän osalta seuranne puoleen. Näiden ryhmien vuoroja ei automaattisesti peruta.

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastaminen on mahdollista yleisiä turvaohjeita noudattaen. 
Jotta voimme jatkaa turvallisesti harrastamista, tulee jokaisen sitoutua ja noudattaa ohjeistusta.

Jokaisen sitoutuminen ohjeistuksen noudattamiseen on ensiarvoisen tärkeää ja tässä tarvitaan teidän kaikkien panostusta!
Mikäli suosituksiin tulee muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

Turvallisia treenejä.