|

Hallin käyttöä koskeva tiedote

Koronavirukseen COVID-19 liittyen ja yleisiin hyviin perustapoihin liittyvää ohjeistusta käyttäjille:

1. Ohjeistakaa toimintaryhmissä harrastajat sekä kaikki halliin tulevat saattajat noudattamaan erityisen hyvää käsihygieniaa. Hyvä käytäntö on käsien peseminen ennen ja jälkeen treenien.

2. Kipeänä ei tulla treeneihin ja peleihin tai muihin yhteistapahtumiin vaan levätään kotona. Tämä koskee kaikkia halliin tulevia henkilöitä, eikä yksinomaan harrastajia.

Tietoa Koronaviruksesta ja käsihygienian noudattamisesta löytyy kattavasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta www.thl.fi